65 Lecie PSS SPOŁEM w Gryfinie

W ubiegły piątek w C.W. Laguna obchodzono jubileusz 65- lecia PSS Społem w Gryfinie. Pani prezes Bożena Turtoń oraz zasłużonydziałacz Roman Kucharski...

PSS SPOŁEM GRYFINO

Bolesława Chrobrego 46

74-100 Gryfino

Andrzej Urbański - Przewodniczący RN

Lilia Frelich - Z-ca Przewodniczącego RN

Teresa Glińska - Sekretarz RN

Zdzisław Karpierz - Przewodzniczący Kom. Rew.

PSS Społem Gryfino

ul. Bolesława Chrobrego 46

Tel.: (91) 416-26-52

Fax: (91) 416-35-53

E-mail: spolem.gryfino@pro.onet.pl

Jan Buraczyński

Renata Karmanowicz

Jarosław Lisowsk